Ticaret Bakanlığı duyurdu! 2024 yeniliklerle geliyor… İşte o düzenlemeler

yılı bir dizi yenilik ve düzenlemeyle geliyor…

Bu kapsamda da Ticaret Bakanlığı, iç ticarette yapılan ve yeni yılda uygulanacak olan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Düzenlemeye dair açıklanan detaylarda şunlar yer aldı;

Fiyat etiketlerine düzenleme: Tüketicilerin mağduriyeti engellenecek

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile; “lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerleri tarafından, fiyat ve menü bilgileri giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.” Bu düzenleme ile hizmet sunumundaki ihtilafların önlenmesi, keyfi fiyat artışları yapılması ve tüketicilerin mağduriyetini engellemek amaçlandı.

Tedarikçi ve perakende işletmeler

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde; bazı husus ve faaliyetler “haksız ticari uygulama” olarak tanımlandı ve bu uygulamalar yasaklandı. Ayrıca, tarım ve gıda ürünlerinin konu olduğu ticari ilişkilerde “üretici veya tedarikçiye nihai perakendeci tarafından azami ödeme süreleri” yeniden belirlendi. Bu kapsamda:

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ödeme süresi “45 gün” olarak öngörüldü. Bu süre, alacaklının ölçeğinin borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda küçük ölçeklialacaklı işletmeyi korumak amacıyla “30 gün” olarak belirlendi.

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulmayan tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ise ödeme süresi alacaklının ölçeğinin borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda yine aynı amaçla “60 gün” olarak belirlendi.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı’na, işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı ve şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde uygulanmak üzere, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirme yetkisi verildi.

İkinci el taşıtların ilanınlarına yönelik düzenlemeler

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve TaşınmazTicareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, aldatıcı ve sahte ilanların engellenmesini teminen gerek otomotiv gerekse emlak sektöründe ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama ve ilan verme yetkilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirildi.

1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan söz konusu hükme aykırı davranan ilan sitelerine ilan başına 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanması hususu düzenlendi.

Otomotiv sektörü: 6 ay- 6 bin kilometre düzenlemesi

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması yasaklandı. Söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Bununla birlikte, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereği, kamuoyunda 6 ay- 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen ikinci el taşıtlar için pazarlama ve satış kısıtlaması hem yetkili satıcılar için hem de bireysel satıcılar için (yılda 3’ü geçmeyecek şekilde) 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca, otomobil yetkili bayilerinin, vatandaşların taşıta ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması engellendi.

Motosiklet satışları dahil edildi

Bu kapsamda, “ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen motosikletlerin pazarlaması ve satışı 1 Temmuz 2024 tarihine kadar doğrudan ya da dolaylı olarak yapılamayacaktır.” Ayrıca, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına, motosiklet satışlarının da dahil edilmesine karar verildi.

E-ticarette düzenlemeler

Getirilen düzenleme ile, pazaryeri satıcılarının kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer elektronik ticaret pazaryerlerine taşıyabilmesine imkân sağlandı. Yine, pazaryerlerinin, kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunması veya satışına aracılık etmesi kurallarında düzenlemeye gidildi.

Ayrıca, çok büyük ölçekli e-ticaret pazaryerlerinin piyasa güçlerini kötüye kullanmasını engellemek amacıyla;

Pazaryerlerine bankacılık ve ödeme hizmetlerine ilişkin sınırlamalar getirildi.

Pazaryerlerinin kendi sitesinde yapılan satışlar ile kendisinin elektronik veya fiziki ortamda yaptığı satışlar hariç olmak üzere kargoculuk faaliyetlerine kısıtlama getirildi.

Anonim şirketlere düzenleme

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen en az sermaye tutarları artırıldı. Anonim şirketlerde 50 bin liradan 250 bin liraya; limited şirketlerde 10 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi. Ayrıca, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi asgari 500 bin lira olarak belirlendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x