İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu Yıllık Toplantısı yarın başlayacak

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Sekretaryası ve Başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu 12’nci Yıllık Toplantısı yarın başlayacak.

SPK’den yapılan açıklamaya göre, forumun temel amacı, İslam İşbirliği Teşkilatına üyeliği bulunan ülkelerin, sermaye piyasası alanındaki düzenleyici otoritelerinin idari kapasitelerinin artırılması, sermaye piyasalarının ve üye ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi olarak belirlendi.

Forum kapsamında bu yıl sürdürülebilirlik teması altında, sürdürülebilir ve sorumlu yatırım, iklim değişikliği ve Yeşil Mutabakat, karbon fiyatlandırması ve emisyon ticaret sistemi, sürdürülebilirlik endeksleri, entegre raporlama, sürdürülebilirlik raporlaması ile ilgili uluslararası standartlar, geçiş finansmanı, sürdürülebilir finansal araçlar ve kurumsal yatırımcıların rolü konuları ve bu alanda güncel global gelişmeler, üye ülkelerde bu konuda yapılan çalışmalar Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu ile SPK’nın işbirliği ile bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan “Sermaye Piyasalarında Sürdürülebilirlik Çalıştayı”nda çevrim içi olarak ele alınıyor.

Sermaye Piyasalarında Sürdürülebilirlik Çalıştayı

Açıklamada, Sermaye Piyasalarında Sürdürülebilirlik Çalıştayının açılışında yaptığı konuşmasına yer verilen SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri finans piyasalarının kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan, geniş bir izleyici kitlesinin katıldığı Çalıştayda sermaye piyasaları perspektifinde küresel çapta önemli olan “iklim değişikliği” ve “sürdürülebilirlik” konularının derinlemesine tartışılacağını bildirdi.

Orman yangınları, fırtınalar, sıcak hava dalgaları, seller gibi gerçek yaşam deneyimleri ile tecrübe edilen iklimle ilgili risklerin, halihazırda yaşamları, ekonomileri, finansal piyasa uygulamalarını ve düzenleyici çerçeveleri şekillendirdiğini dile getiren Gönül, iklim değişikliğinin insan, toplum ve ekosistemler için giderek artan riskler oluşturduğunu ifade etti.

Gönül, Paris İklim Anlaşması’nın arka planında hükümetlerin ve düzenleyicilerin bu konuya daha yakından odaklandığını, şirketler ve özel finans paydaşlarının iş modellerini, yönetişimlerini, kamuyu aydınlatmalarını, raporlamalarını giderek daha fazla bu duruma uyarladığını ve iklim riskini, risk ve sermaye tahsisi kararlarına dahil ettiğini aktardı.

Yenilikçi-tematik borçlanma araçları

SPK Başkanı Gönül, ekonomilerin karbonsuzlaştırılması yoluyla iklim değişikliğiyle mücadele etmenin, azaltım ve uyum yatırımlarını finanse etmenin, iklim finansmanı açığını kapatmanın sürdürülebilir finans alanında karşı karşıya kalınan en büyük küresel zorluk olduğunu bildirdi.

Uzun vadeli, yüksek hacimli yatırım ve yüksek şeffaflık standartları ile nitelenen sermaye piyasalarının, “özel sermayenin harekete geçirilmesi”, “uyumlanma” ve “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” için şirketleri ve finansal hizmetler sektörünü yönlendirmede, etki yatırımcılığını geliştirmede önemli bir misyona sahip olduğunu aktaran Gönül, son yıllarda uluslararası piyasalarda ve Türkiye sermaye piyasalarında yenilikçi/tematik borçlanma araçlarının “yeşil tahviller, mavi tahviller, sürdürülebilirliğe bağlı tahviller, geçiş tahvilleri, cinsiyet odaklı tahviller” etiketleriyle alternatif bir varlık sınıfı olarak geliştiğini dile getirdi.

Gönül, 2023 yılında, sürdürülebilir tahviller şemsiye etiketi altında bu finansal araçların toplam borçlanma araçları piyasasının yüzde 13,7’sini oluşturduğunu ve Türkiye’de bu oranın 4,5 olduğunu kaydetti.

Sürdürülebilir Finans Görev Gücü

İbrahim Ömer Gönül, şirketlerin sürdürülebilirlik raporlama standartlarının, kurumsal yatırımcılar tarafında “sorumlu yatırım ilkeleri”, “yeşil finans taksonomileri”, “güvence hizmetleri” ve “etki ölçümü” yaklaşımlarının piyasa katılımcıları ve politika yapıcılar için yeşil ekonomik geçişi kolaylaştırma ve yeşil yıkama (greenwashing) ile mücadelede önemli temel araçlar olduğunu ifade etti.

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) konularının yatırım karar süreçlerine dahil edilmesi için sermaye piyasalarının gelişmişlik düzeyinin kolaylaştırıcı olarak değerlendirilebileceğini belirten Gönül, gelişmekte olan ülkeler bakımından sermaye piyasalarının gelişmişlik düzeyinin finansal piyasaların yeşillenmesi çalışmaları açısından özellikle önem taşıdığını kaydetti.

Gönül, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında Asya ve Türkiye’nin bulunduğu Akdeniz havzasındaki ülkelerin, iklim risklerine karşı kırılganlık seviyesinin, iklim risklerine yüksek düzeyde maruz kalmalarının iklim risklerinin yönetimi bakımından durumu daha öncelikli ve kritik hale getirdiğini dile getirdi.

Sermaye Piyasalarında Sürdürülebilirlik Çalıştayı içerik ve tartışmalarına ve İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu’na SPK’nin yeni bir “Sürdürülebilir Finans Görev Gücü” kurma daveti olduğunu bildiren Gönül, bu davetin söz konusu zorluklara karşı finansal piyasaların hazırlanmasına, iş birliği ve dayanışmaya katkı sunacağını belirtti. Gönül, iki günlük Çalıştayda, Türkiye ve Malezya’da sürdürülebilirlik gündeminin, finansal piyasalar ve düzenleme yönleriyle ele alınacağını ifade etti.

SPK Başkanı Gönül, Çalıştay’da sürdürülebilirlik raporlamaları, tematik borçlanma araçları, kurumsal yatırımcı katılımı, etki yatırımcılığı konularında Mısır, Fas, Endonezya gibi İSEDAK üyesi ülkelerin deneyimlerinin, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Uluslararası Finansal Raporlama Vakfı, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği gibi uluslararası standart belirleyicilerin görüşlerinin paylaşılacağını kaydetti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x